DC Ostrůvek, p.o. Dr. E. Beneše 13, Šumperk
DC Ostrůvek, p.o.

Ceníky

Ceník služeb pokytovaných v rámci předmětu činnosti

Příspěvek na zaopatření dítěte (vyhl. č. 56/2012 Sb.)

Dítě do 1 roku věku 45 Kč/den
Dítě od 1 do 3 let věku 50 Kč/den
Dítě od 3 let věku 55 Kč/den
Průvodce dítěte 150 Kč/den
   
Respitní pobyt 330 Kč/den

 

Ceník zápůjček přístrojů

Elektrická odsávačka mateřského mléka Swing  20 Kč/den              
Ruční odsávačka mateřského mléka Harmony 10 Kč/den
Monitor dechu Nanny 15 Kč/den
Digitální kojenecká váha 20 Kč/den
První a poslední den se započítává jako jeden den.  

Záloha:

Za každý zapůjčený přístroj vybíráme vratnou zálohu ve výši 1.000 Kč.

Zápůjčky a vracení přístrojů probíhá v pracovní dny v době od 07:00 do 15:00 hodin.

 

Ceník placených služeb DCO pracoviště Šumperk

Kopie z dokumentace - jednostranně / oboustranně 20/30 Kč              
Přihláška do mateřské školy 150 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz 400 Kč
Přihláška ke studiu 200 Kč
Přihláška na sportovní akce, plavecký výcvik 100 Kč
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu na tábory 100 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu - brigády, potravinářský průkaz 200 Kč
Oznámení úrazu pro pojišťovnu, odškodnění bolesti (bolestné) 200 Kč
Potvrzení do zahraničí 200 Kč
Aplikace nepovinného očkování 100 Kč
Vystavení náhradního dokladu (duplikát) 200 Kč
Vystavení potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost - výpis z dokumentace 200 Kč
Podrobná zpráva na vlastní žádost 500 Kč
Individuální fyzioterapie (vyšetření, terapie, konzultace):  
- v délce trvání 60 minut 600 Kč
- v délce trvání 45 minut / 30 minut 450/300 Kč
Aplikace - kineziotaping 1,50 Kč/cm
Zapůjčení monitoru dechu Nanny (1 000 Kč vratná záloha) 15 Kč/den
Zapůjčení digitální kojenecké váhy (1 000 Kč vratná záloha) 20 Kč/den
Zapůjčení elekt. odsávačky mat. mléka (1 000 Kč vratná záloha) 20 Kč/den
Zapůjčení ruční odsávačky mat. mléka (1 000 Kč vratná záloha) 10 Kč/den
Laktační poradenství (paušální částka) 400 Kč
Antigenní test na Covid-19 na vlastní žádost, vč. vystavení certifikátu 201 Kč

 

 

 

 

Najdete nás

DC na mapě

Z naší foto a video galerie

Veselá stěna
Hrací koutek
Z chodby
Z koupelny
Postýlka
Kancelář