DC Ostrůvek, p.o. Dr. E. Beneše 13, Šumperk
DC Ostrůvek, p.o.

Ceníky

Ceník placených služeb DCO pracoviště Šumperk

Kopie, výpis, opis - zdravotnické/sociální dokumentace
A4 jednostranně 20 Kč
A4 oboustranně 30 Kč
 
Přihláška do mateřské školy 150 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz 400 Kč
Přihláška ke studiu 200 Kč
Přihláška na sportovní akce, plavecký výcvik 100 Kč
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu na tábory 100 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu - brigády, potravinářský průkaz 200 Kč
Oznámení úrazu pro pojišťovnu, odškodňování bolesti (bolestné) 200 Kč
Potvrzení do zahraničí 200 Kč
Aplikace nepovinného očkování 100 Kč
Vystavení náhradního dokladu (duplikát) 200 Kč
Vystavení potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost - výpis z dokumentace 200 Kč
Podrobná zpráva na vlastní žádost 500 Kč
Individuální fyzioterapie (vyšetření, terapie, konzultace):   
 - v délce trvání 60 minut 600 Kč 
 - v délce trvání 45 minut 450 Kč
 - v délce trvání 30 minut 300 Kč
Aplikace - kineziotaping 1,50 Kč/cm
Laktační poradenství (paušální částka) 400 Kč

Platnost od: 1. května 2020
 
ing. Marie Fickerová, MBA
ředitelka DCO

Úhradu je možno provést:
v ordinaci PLDD - u sestry
v pokladně - pracovna administrativní pracovnice
 

 

Ceník služeb pokytovaných v rámci předmětu činnosti

Příspěvek na zaopatření dítěte (vyhl. č. 56/2012 Sb.)

Dítě do 1 roku věku 45 Kč/den
Dítě od 1 do 3 let věku 50 Kč/den
Dítě od 3 let věku 55 Kč/den
Průvodce dítěte 150 Kč/den
   
Respitní pobyt 330 Kč/den

 

Ceník zápůjček přístrojů

Elektrická odsávačka mateřského mléka Swing  20 Kč/den              
Ruční odsávačka mateřského mléka Harmony 10 Kč/den
Monitor dechu Nanny 15 Kč/den
Digitální kojenecká váha 20 Kč/den
První a poslední den se započítává jako jeden den.  

Záloha:

Za každý zapůjčený přístroj vybíráme vratnou zálohu ve výši 1.000 Kč.

Zápůjčky a vracení přístrojů probíhá v pracovní dny v době od 07:00 do 15:00 hodin.

 

Najdete nás

DC na mapě

Z naší foto a video galerie

Veselá stěna
Hrací koutek
Z chodby
Z koupelny
Postýlka
Kancelář