DC Ostrůvek, p.o. Dr. E. Beneše 13, Šumperk
DC Ostrůvek, p.o.

Vítejte na stránkách Dětského centra Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek,

příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, je s účinností od 1. 1. 2015 nástupnickou organizací sloučených dětských center – Pavučinka Šumperk a Ostrůvek Olomouc.

Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do předškolního věku, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Dětské centrum Ostrůvek provozuje v Olomouci i Šumperku dětský domov pro děti do 3 let a na pracovišti v Šumperku též zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - ZDVOP. Děti jsou do zařízení přijímány v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platných zněních.

Indikací k přijetí jsou zdravotní nebo sociální důvody, často se jedná o kombinaci obou těchto aspektů. Zajistíme odbornou péči jak dětem s vážným zdravotním stavem, tak dětem ohroženým ve vývoji sociálním prostředím (z důvodu zanedbání péče, ohrožení zdravého vývoje).

Odborná péče je poskytována formou:

  • pobytovou (přijetí dítěte, případně i rodiče do zařízení na dobu nezbytně nutnou)
  • ambulantní (konzultace s odborníkem v příslušné ambulanci zařízení)
  • terénní (edukace a podpora ve vlastním sociálním prostředí dítěte)

Důležité informace

Informační leták ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Aktuality

Změna ordinační doby v ambulanci PLDD

Změna ordinační doby v ambulanci PLDD ...…

Z naší foto a video galerie

Veselá stěna
Hrací koutek
Z chodby