DC Ostrůvek, p.o. Dr. E. Beneše 13, Šumperk
DC Ostrůvek, p.o.

Výběrové řízení

23.03.2023 , RED

Ředitelka DCO vyhlásila výběrové řízení na pozici sociální pracovník/pracovnice pro pracoviště Dr. E. Beneše 13, Šumperk. Jedná se o pozici terénního sociálního pracovníka-podpora rodin ukrajinských uprchlíků v rámci projektu UNICEF.

Uchazeč/ka musí splňovat podmínky odborné způsobilosti dle zák. č. 108/2006 Sb. § 110, o sociálních službách v platném znění, a to konkrétně:

  • vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální práci a pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
  • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.
  • výhodou: praxe v oboru, znalost ukrajinštiny, zkušenost s prací s uprchlíky, komunikační dovednosti, řidičské oprávnění.

Je třeba doložit:

  • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci
  • profesní životopis, motivační dopis 
  • výpis z rejstříku trestů

Předpokládaný nástup od 1. 4. 2023, platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky do výběrového řízení je možno doručit poštou nebo osobně na adresu: Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc do 25. 3. 2023 do 12.00 hodin.

Najdete nás

DC na mapě

Z naší foto a video galerie

Veselá stěna
Hrací koutek
Z chodby
Z koupelny
Postýlka
Kancelář