DC Ostrůvek, p.o. Dr. E. Beneše 13, Šumperk
DC Ostrůvek, p.o.

Vítejte na stránkách Dětského centra Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek,

příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, je s účinností od 1. 1. 2015 nástupnickou organizací sloučených dětských center – Pavučinka Šumperk a Ostrůvek Olomouc.

Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Celková kapacita je 50 lůžek, z toho 12 je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.
Na základě indikace lékaře může být dítě přijato k odborné zdravotnické péči následné a respitní přímo z novorozeneckých a dětských oddělení nemocnic, ale také na žádost zákonného zástupce či opatrovníka.
Pobyt dítěte v našem centru je na dobu nezbytně nutnou, než bude vyřešena situace, pro kterou je dítě přijato. Sourozenecké skupiny jsou umísťovány společně. S dítětem má možnost být ubytován i průvodce dítěte (zpravidla zákonný zástupce).

Důležité informace

Ostrůvek do kapsy: rychlé informace pro rodiče a děti

Informační leták ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Aktuality

Poděkování dárcům

Děkujeme všem, kteří se podíleli na splnění dětských přání ...…

Z naší foto a video galerie

Veselá stěna
Hrací koutek
Z chodby